องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 

 

 

คำสั่ง/ประกาศ
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 22 ธ.ค. 2566 ]12
2 ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ [ 22 ธ.ค. 2566 ]12
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี เรื่อง หลักเกณฑ์ การประกวดกระทง [ 26 ต.ค. 2566 ]11
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี เรื่อง หลักเกณฑ์ การประกวดนางนพมาศ [ 26 ต.ค. 2566 ]11
5 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 7 ก.ย. 2566 ]23
6 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตำบลวังหมี [ 4 ก.พ. 2566 ]39
7 ประกาศ เรียกประชุมสภา อบต.วังหมี สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]32
8 ประกาศ เรื่องการกำหนดสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ.2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]32
9 ประกาศ เรียกประชุมสภา อบต.วังหมี สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 19 ก.ค. 2565 ]30
10 ประกาศ เรียกประชุมสภา อบต.วังหมี สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 7 มิ.ย. 2565 ]30
11 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 21 ก.พ. 2565 ]33
12 ประกาศ เรียกประชุมสภา อบต.วังหมี สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]33
13 ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 8 พ.ย. 2564 ]30
14 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน [ 13 มี.ค. 2561 ]38
15 การจัดตั้งศูนข้อมูลข่าวสาร [ 6 ก.พ. 2559 ]35