องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 

 

 

  ลงพื้นที่ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จั...[วันที่ 2023-12-19][ผู้อ่าน 20]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมชมการทำความสะอาดแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้...[วันที่ 2023-12-18][ผู้อ่าน 13]
 
   ลงพื้นที่เก็บเคส ภายในตำบลวังหมี[วันที่ 2023-12-18][ผู้อ่าน 17]
 
   เข้ารับชมและให้กำลังใจ นักกีฬาฟุตบอล ตัวแทน อบต.ว...[วันที่ 2023-12-17][ผู้อ่าน 13]
 
   ลงพื้นที่พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก [วันที่ 2023-12-15][ผู้อ่าน 15]
 
   เข้าร่วมการดำเนินการแข่งขันกรีฑานักเรียน กลุ่มพัฒ...[วันที่ 2023-12-15][ผู้อ่าน 17]
 
   ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน และมอบบัตรผู้พิการ[วันที่ 2023-12-14][ผู้อ่าน 21]
 
  🎯 โครงการแข่งขันกีฬาเด็กนักเรียนและเยาวชน&...[วันที่ 2023-12-13][ผู้อ่าน 19]
 
  🎯 โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดㇷ...[วันที่ 2023-12-08][ผู้อ่าน 19]
 
  📣โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเ...[วันที่ 2023-12-08][ผู้อ่าน 21]
 
  📣โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [วันที่ 2023-12-08][ผู้อ่าน 17]
 
  เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาท...[วันที่ 2023-12-05][ผู้อ่าน 21]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35