องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 

 

 

   เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานเบญจมาศบานในม่านหมอก...[วันที่ 2023-10-20][ผู้อ่าน 19]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านติดตามเคสพร้อมกับคุณหมอกายภาพโร...[วันที่ 2023-10-18][ผู้อ่าน 17]
 
   เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ตำบลวังกะทะ[วันที่ 2023-10-18][ผู้อ่าน 21]
 
  เข้าร่วมโครงการกิจกรรมสุดยอดนักพัฒนาคนออมสินหัวใจเ...[วันที่ 2023-10-17][ผู้อ่าน 15]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพ เนื่องใน...[วันที่ 2023-10-16][ผู้อ่าน 14]
 
  ร่วมพิธีวันนวมินทรมหาราช[วันที่ 2023-10-13][ผู้อ่าน 14]
 
  กิจกรรมจิตอาสาฯ[วันที่ 2023-10-12][ผู้อ่าน 20]
 
   ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย เส้นทาง บ้านคลองนกแก้ว[วันที่ 2023-10-10][ผู้อ่าน 41]
 
  ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย เส้นทาง บ้านโนนสาวเอ้ [วันที่ 2023-10-10][ผู้อ่าน 34]
 
  ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย เหตุต้นไม้หักล้มทับสายไฟ[วันที่ 2023-10-09][ผู้อ่าน 36]
 
  โครงการขับเคลื่อนภาคี สานข่าย ขยายผลการบูรณาการ ระ...[วันที่ 2023-10-06][ผู้อ่าน 37]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ประจำเดือน...[วันที่ 2023-10-05][ผู้อ่าน 31]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35