องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 

 

 

  ออกตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าวังไทร และศ...[วันที่ 2023-08-03][ผู้อ่าน 23]
 
  ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน เคสไข้เลือดออก บ้านโนนสาวเอ้ ...[วันที่ 2023-07-29][ผู้อ่าน 19]
 
  ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...[วันที่ 2023-07-28][ผู้อ่าน 19]
 
  นายสำเริง รักษา นายก อบต.วังหมี คณะผู้บริหาร และเจ...[วันที่ 2023-07-27][ผู้อ่าน 35]
 
  นายสำเริง รักษา นายก อบต.วังหมี คณะผู้บริหาร และเจ...[วันที่ 2023-07-27][ผู้อ่าน 28]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี รับแจ้งอุบัติเหตุ จักร...[วันที่ 2023-07-27][ผู้อ่าน 26]
 
  นายสำเริง รักษา นายก อบต.วังหมี พร้อมคณะผู้บริหาร ...[วันที่ 2023-07-26][ผู้อ่าน 26]
 
  นายสำเริง รักษา นายก อบต.วังหมี ต้อนรับท่านรองนา...[วันที่ 2023-07-24][ผู้อ่าน 25]
 
  นายสำเริง รักษา นายก อบต.วังหมี เข้าร่วมพิธีเปิด ต...[วันที่ 2023-07-21][ผู้อ่าน 23]
 
  ระงับเหตุเพลิงไหม้ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ [วันที่ 2023-07-19][ผู้อ่าน 46]
 
  ติดตามการดำเนินงาน การช่วยเหลือประชาชน[วันที่ 2023-07-18][ผู้อ่าน 37]
 
  รับการตรวจประเมิน จากคณะกรรมการประเมิน[วันที่ 2023-07-18][ผู้อ่าน 41]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28