องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 

 

 

  วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566[วันที่ 2023-08-11][ผู้อ่าน 29]
 
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.นายายอาม อำเภอนายายอา...[วันที่ 2023-08-11][ผู้อ่าน 25]
 
  เข้าพบปะ และตรวจการดำเนินการอาหารกลางวัน ณ โรงเรีย...[วันที่ 2023-08-10][ผู้อ่าน 29]
 
  โครงการปลูกป่าต้นโพธิ์เฉลิมพระเกียรติ" ณ บ้านคลองบ...[วันที่ 2023-08-09][ผู้อ่าน 30]
 
  เข้าร่วมโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีง...[วันที่ 2023-08-09][ผู้อ่าน 32]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ พร้อมแพทย์ก...[วันที่ 2023-08-08][ผู้อ่าน 31]
 
  เข้าพบปะ และตรวจการดำเนินการอาหารกลางวัน ณ โรงเรีย...[วันที่ 2023-08-08][ผู้อ่าน 28]
 
  ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบุเจ้าคุณ หม...[วันที่ 2023-08-08][ผู้อ่าน 35]
 
  ร่วมกันทำกิจกรรมเคารพธงชาติ พร้อมมอบหมายหน้าที่การ...[วันที่ 2023-08-07][ผู้อ่าน 26]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี สมัยสามัญ ...[วันที่ 2023-08-04][ผู้อ่าน 27]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ผู้พิการ ตำบลวังหมี[วันที่ 2023-08-04][ผู้อ่าน 32]
 
  ออกตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าวังไทร และศ...[วันที่ 2023-08-03][ผู้อ่าน 29]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20หน้า 21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35