องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 

 

 

  ลงพื้นที่เยี่ยม เพื่อประเมินความพิการเบื้องต้น ให้...[วันที่ 2023-06-27][ผู้อ่าน 32]
 
  ลงพื้นที่ช่วยอำนวยความสะดวก ในการขอทำบัตรผู้พิการ[วันที่ 2023-06-26][ผู้อ่าน 43]
 
  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ของทุกปี...[วันที่ 2023-06-26][ผู้อ่าน 29]
 
  โครงการขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกนิรภัย ของเด็กปฐมวัย ป...[วันที่ 2023-06-22][ผู้อ่าน 30]
 
  ประชุมเตรียมความพร้อม ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ...[วันที่ 2023-06-22][ผู้อ่าน 31]
 
  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเจียรวนน...[วันที่ 2023-06-21][ผู้อ่าน 30]
 
  โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด[วันที่ 2023-06-19][ผู้อ่าน 40]
 
  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตำบลสุขภาพต้นแบบภายใต้การ...[วันที่ 2023-06-19][ผู้อ่าน 40]
 
  โครงการประกวดหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง[วันที่ 2023-06-16][ผู้อ่าน 38]
 
   ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน เคสไข้เลือดออก[วันที่ 2023-06-15][ผู้อ่าน 43]
 
  คัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง [วันที่ 2023-06-15][ผู้อ่าน 35]
 
  ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อม และให้กำลังใจ แก่ผู้ป่วยติดเตี...[วันที่ 2023-06-14][ผู้อ่าน 33]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23หน้า 24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35