องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 

 

 

  ประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล[วันที่ 2023-05-18][ผู้อ่าน 31]
 
  นายก อบต.วังหมี ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลผลิต ของเกษตรกร...[วันที่ 2023-05-18][ผู้อ่าน 29]
 
  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลวังหมี ประจำปี...[วันที่ 2023-05-16][ผู้อ่าน 31]
 
  เจ้าหน้าที่เชิญชวนประชาชน ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง [วันที่ 2023-05-12][ผู้อ่าน 37]
 
  อบต.วังหมี ช่วยก่อสร้าง ปรับสภาพที่อยู่อาศัย และเย...[วันที่ 2023-05-11][ผู้อ่าน 30]
 
  "โครงการ อบต.สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566" [วันที่ 2023-05-08][ผู้อ่าน 37]
 
  ลงพื้นที่ตรวจสอบ และให้กำลังใจ ผู้พิการ เพื่อหาแนว...[วันที่ 2023-05-08][ผู้อ่าน 41]
 
   ลงพื้นที่ให้กำลังใจ และมอบบัตรผู้พิการ บ้านท่าวัง...[วันที่ 2023-05-03][ผู้อ่าน 36]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันเเละควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า[วันที่ 2023-05-03][ผู้อ่าน 33]
 
  มอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ยากไร้ บ้านโนนสาวเอ้ หมู่ที่...[วันที่ 2023-05-02][ผู้อ่าน 43]
 
   มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้แก่ผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง [วันที่ 2023-04-27][ผู้อ่าน 37]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ[วันที่ 2023-04-27][ผู้อ่าน 31]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25หน้า 26|27|28|29|30|31|32|33|34|35