องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 

 

 

  ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อให้ความช่วยเหลือ[วันที่ 2023-06-13][ผู้อ่าน 39]
 
  พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมกันทำกิจกรรมเคา...[วันที่ 2023-06-12][ผู้อ่าน 38]
 
  ประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ 2566[วันที่ 2023-06-12][ผู้อ่าน 41]
 
  ร่วมกันมอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุ[วันที่ 2023-06-07][ผู้อ่าน 32]
 
  ประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพยุงมิตร-โนน...[วันที่ 2023-06-06][ผู้อ่าน 28]
 
  อบต.วังหมี ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง...[วันที่ 2023-06-03][ผู้อ่าน 30]
 
   อบต.วังหมี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำ...[วันที่ 2023-06-02][ผู้อ่าน 32]
 
  การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจฯ อำ...[วันที่ 2023-06-01][ผู้อ่าน 26]
 
   มอบบ้านให้แก่ ผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 2 เเละมอบผ้...[วันที่ 2023-05-31][ผู้อ่าน 35]
 
  รองนายก อบต.วังหมี ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการก่อสร้าง...[วันที่ 2023-05-28][ผู้อ่าน 28]
 
  โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพตำบลวังหมี ประจำ...[วันที่ 2023-05-22][ผู้อ่าน 33]
 
  สำนักปลัด ลงพื้นที่ช่วยอำนวยความสะดวก ในการขอทำบัต...[วันที่ 2023-05-19][ผู้อ่าน 29]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24หน้า 25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35