องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือประชาชน การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร [ 6 เม.ย. 2566 ]41
2 คู่มือประชาชน การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร [ 6 เม.ย. 2566 ]35
3 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 6 เม.ย. 2566 ]35
4 คู่มือประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 6 เม.ย. 2566 ]36
5 คู่มือประชาชน การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร [ 6 เม.ย. 2566 ]32
6 คู่มือประชาชน การขอใช้สถานที่ [ 6 เม.ย. 2566 ]32
7 คู่มือประชาชน การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ [ 6 เม.ย. 2566 ]35
8 คู่มือประชาชน การจัดเก็บภาษีป้าย [ 6 เม.ย. 2566 ]33
9 คู่มือประชาชน การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 6 เม.ย. 2566 ]33
10 คู่มือประชาชน การแจ้งขุดดิน [ 6 เม.ย. 2566 ]37
11 คู่มือประชาชน การแจ้งถมดิน [ 6 เม.ย. 2566 ]36
12 คู่มือประชาชน การช่วยเหลือสาธารณภัย [ 6 เม.ย. 2566 ]35
13 คู่มือประชาชน การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ [ 6 เม.ย. 2566 ]32
14 คู่มือประชาชน การสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค [ 6 เม.ย. 2566 ]37
15 คู่มือประชาชน การขอข้อมูลข่าวสาร [ 6 เม.ย. 2566 ]35
16 คู่มือประชาชน การขออนุญาตประกอบกิจการน้ำ [ 6 เม.ย. 2566 ]37
17 คู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ [ 6 เม.ย. 2566 ]35
18 คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 6 เม.ย. 2566 ]35
19 คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 6 เม.ย. 2566 ]36
20 คู่มือประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 6 เม.ย. 2566 ]33
 
หน้า 1|2