องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือหรือแนวทางลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ [ 6 ต.ค. 2566 ]9
2 คู่มือหรือแนวทางการยืนยันสิทธิผู้สูงอายุ [ 6 ต.ค. 2566 ]9
3 คู่มือหรือแนวทางการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 6 ต.ค. 2566 ]8
4 คู่มือหรือแนวทางลงทะเบียนเด็กแรกเกิด [ 6 ต.ค. 2566 ]8
5 คู่มือประชาชน การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร [ 6 เม.ย. 2566 ]64
6 คู่มือประชาชน การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร [ 6 เม.ย. 2566 ]43
7 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 6 เม.ย. 2566 ]46
8 คู่มือประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 6 เม.ย. 2566 ]46
9 คู่มือประชาชน การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร [ 6 เม.ย. 2566 ]41
10 คู่มือประชาชน การขอใช้สถานที่ [ 6 เม.ย. 2566 ]42
11 คู่มือประชาชน การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ [ 6 เม.ย. 2566 ]44
12 คู่มือประชาชน การจัดเก็บภาษีป้าย [ 6 เม.ย. 2566 ]43
13 คู่มือประชาชน การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 6 เม.ย. 2566 ]40
14 คู่มือประชาชน การแจ้งขุดดิน [ 6 เม.ย. 2566 ]50
15 คู่มือประชาชน การแจ้งถมดิน [ 6 เม.ย. 2566 ]47
16 คู่มือประชาชน การช่วยเหลือสาธารณภัย [ 6 เม.ย. 2566 ]44
17 คู่มือประชาชน การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ [ 6 เม.ย. 2566 ]44
18 คู่มือประชาชน การสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค [ 6 เม.ย. 2566 ]48
19 คู่มือประชาชน การขอข้อมูลข่าวสาร [ 6 เม.ย. 2566 ]43
20 คู่มือประชาชน การขออนุญาตประกอบกิจการน้ำ [ 6 เม.ย. 2566 ]47
 
หน้า 1|2